Hizmet Sözleşmemiz

More Web Tasarım ve Yazılım Hizmetleri 'nin Yükümlülükleri


1 .Web sitesinin hazırlanması

Ana sayfa ve ek sayfalar dinamik ürün sayfaları (ihtiyaç kadar tespit edilecek)


Firma ve ürün bilgilerini içeren metinlerin ve resimlerin web sitesine aktarılması

2. Firmanın Yükümlülükleri

Web sitesinde kullanılacak materyalleri sağlamak,
Metinleri bilgisayar ortamına aktarmak,
Resimleri bilgisayar ortamında veya yüksek kalitede tab edilmiş şekilde vermek.
Kullanılacak materyallerin telif haklarını satın almak
Web sitesinden sorumlu olacak şirket yetkilisini belirlemek
Ödemeleri tam olarak, gününde ve nakten yapmak

3. Tasarım Değişiklikleri ve Güncelleme

Web sitenizde yaptırmak istediğiniz güncellemeler ve değişimler ücretsizdir. Ek sayfa ve ilave modüller yeni anlaşmaya tabidir.

4. Kontenjan ve Süre

Yukarıda belirtilen örnek hizmet’ in dışında kalan talepler ve eklentiler sözleşme sonunda ayrıca teslimat süresi belirtilerek onaylanır.

Web sitesinin hazırlanması için gereken süre 2-7 gündür. Bu süre iş başlangıç tarihinde başlar. Firma, iş başlangıç tarihine kadar web sitesinde yayımlanmasını istediği her türlü medyayı ve metni hazırlamaktan sorumludur. Dökümanların gecikmesi halinde geçen süre, site teslim süresine eklenecektir.

5. Garanti

Web sitesinin, istenen her türlü fonksiyonu yerine getirecek şekilde testleri tamamlandıktan sonra çalışır durumda yayımlandığı tarihten itibaren başlayacak ve toplam garanti süresi 1 yıl olacaktır.

More Web Tasarım ve Yazılım Hizmetleri tarafından titizlikle geliştirilecek ve test aşamasında olası hatalardan arındırılacak  web sitesinde, 1 yıllık garanti süresi içerisinde olabilecek yazılım veya tasarım hatalarının düzeltilmesinde veya sitenin çalışmaması durumunda  müdahale edilip çalışır duruma getirilmesi esnasında herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Firma, web sitesi güncelleme şifrelerini istediği zaman teslim alabilecektir. Bu şifreler firmaya teslim edildiğinde firmanın web sitesi garanti kapsamı dışında kalır.

6. Vazgeçme, sözleşmenin iptali

Firma, sözleşme tarihinden sonra, 1 hafta içinde sözleşmeyi iptal edebilir. Bu durumda, kendisine kesilen faturaları iade eder, ve ancak bu takdirde, yapmış olduğu ödemeleri geri alabilir. Firma, sözleşme tarihinin üzerinden 1 haftadan fazla zaman geçtiği halde sözleşmeyi iptal etmek istediğinde, yapmış olduğu ödemeyi tazminat bedeli olarak More Web Tasarım ve Yazılım Hizmetleri’ne bırakmayı kabul ve taahhüt eder. Sözleşmenin iptal edilmesi halinde, müşteri, web sitesini teslim alamayacağını kabul ve beyan eder.

7. Anlaşmazlıklar

Bu sözleşmede meydana gelebilecek anlaşmazlıklarda İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. Taraflar bu sözleşmenin 1. sayfasında yazılı adreslerinin aynı zamanda tebligat adresleri olduğunu kabul ederler. Adres değişikliği karşı tarafa iadeli taahhütlü mektupla bildirilmedikçe hüküm ifade etmez ve bu durumda sözleşmede belirtilen adreslere yapılan tebligat geçerli sayılır.

8. Fiyat

Sözleşme metni son satırlarına anlaşmaya tabidir.

9. Ödeme Şartları

Ödemeler sadece www.moreyazilim.com sitesi ödemeler sayfasında yer alan banka hesaplarına yapılabilir. Elden ödemeler kabul edilmemektedir.

İlk ödeme, iş başlangıç tarihinde yapılır. İlk ödemede meydana gelen gecikme, site teslim süresine de eklenecektir.

İkinci ödeme, sitenin yayımlanacağı gün yapılacaktır. Bu ödeme yapılmadan site yayımdan kaldırılır ve site şifreleri firmaya teslim edilmez.

Firma, ödemenin yapılmaması halinde sözleşmenin iptal olacağını ve sözleşme iptal olsa dahi alınan peşinatı talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

NOT

Ödemeler nakten yapılacaktır ve her ödemede, ödeme tutarı kadar fatura kesilecektir.
Sözleşmenin yürürlükte olduğu süre içinde, vergilerde yapılacak değişiklikler, faturalara yansıtılacaktır.
Bu sözleşme için damga vergisi ödenmesi gerektiğinde, ödemeden firma sorumlu olacaktır.

10. Sözleşmenin Geçerli Olması İçin Gereken Belgeler

Bu sözleşmenin firma imza yetkilisi tarafından imzalanmış nüshası

Firma yetkili kişi ve kişilerinin onayı

Firmanın kendi adına aldığı alan adı ve barındırma hizmetleri ile ilgili erişim bilgileri

11. Sözleşme Onayı

Toplam 11 maddeden oluşan bu sözleşmenin her sayfasını, More Web Tasarım ve Yazılım Hizmetleri’nin www.moreyazilim.com web sitesinde “web tasarım” sayfasında belirttiği banka hesabına peşinat yatırmış olan firma imza yetkilisi okuyup, hür iradesiyle kabul ve beyan etmiştir.


More Web Tasarım ve Yazılım Hizmetleri